Nabíjačky AKU Pb 36V – navod

Upozornenie

Tento dobíjač je vhodný len na dobíjanie olovených akumulátorov

Tento dobíjač je predajný iba s elektromotorom a akumulátory

Nie je vhodný na dobíjanie LiFePO4 akumulátorov!

Použitie:

Pripojte dobíjač k akumulátora (3-vodičový konektor-samica).

Pripojte dobíjač k napätiu 230V – 2-vodičová vidlice

Indikácia

Červená LED – Dobíjanie

Zelená LED – Dobitie – možné odpojiť

Priebeh dobíjanie

Dobíjanie konštantným Prudy – dobíjací prúd 1.7A

Dobíjanie konštantným napätím – ak hodnota napätia dosiahne 43.8 V – dobíjač prepne z dobíjanie konštantným prúdom na dobíjanie konštantným napätím

Odpojenie – ak dobíjací prúd počas dobíjania konštantným napätím klesne pod 0.05C (100mA) – je akumulátor plne dobytý a dobíjacie proces je ukončený